Detail opleiding

Opleiding tot werkplekcoach (mentorschap)

Schrijf je werknemers hier in

Leerdoel

Nieuwe medewerkers warm onthalen, het gevoel geven dat ze erbij horen én er bovendien voor zorgen dat ze hun takenpakket snel onder de knie krijgen, dat is een hele opgave! In bedrijven is heel wat kennis, ervaring en potentieel aanwezig. De opleiding tot werkplekcoach geeft medewerkers de vaardigheden om deze know-how efficiënt door te geven.

 

Dit is een basisopleiding.


Een opgeleide mentor is een meerwaarde voor elk bedrijf en geeft bovendien een financiële return.

Doelgroep

Productiemedewerkers die nieuwe collega's, stagiairs, leerlingen,... onthalen, begeleiden en de eerste instructies/opleiding geven op de werkvloer.

Programma

  • Toelichten van de rol en de meerwaarde van een werkplekcoach
  • De basis van goede communicatie onder de knie krijgen
  • Logische instructies leren geven
  • De meerwaarde van een opleidingsplan kennen
  • Opbouwende feedback kunnen geven

Opmerkingen

Betaald educatief verlof op aanvraag


Een medewerker die de opleiding tot werkplekcoach voltooid heeft, kan in aanmerking komen voor de doelgroepvermindering voor mentoren: een RSZ korting van €800/kwartaal.
Kan toegepast worden in het kader van het KIEM opleidingstraject

Praktische info

  • 2 dagen
  • Telkens van 9u tot 16u. Klassikaal gecombineerd met digitale leeromgeving

Kostprijs

  • Deze opleiding is gratis voor werknemers in de sector chemie, kunststoffen en life sciences (PC 116 en 207).
  • De opleiding wordt gefinancierd via sectorale bijdragen.
  • Deelnemings- en annulatievoorwaarden

Meer informatie?

Contacteer Co-Valent: