Deelname- en annulatievoorwaarden

Deelnamevoorwaarden

De gratis opleidingen van Co-valent zijn enkel toegankelijk voor werknemers van bedrijven behorende tot de sector Chemie, Kunststoffen of Life Sciences (RSZ-kengetal 087 of 187).

Enkel werknemers met een Belgische arbeidsovereenkomst die tewerkgesteld zijn in de paritaire comités 116 (arbeiders) of 207 (bedienden) mogen deelnemen aan de gratis opleidingen. Uitzendkrachten vallen hier niet onder.

Het inschrijven van werknemers gebeurt in principe door de opleidingsverantwoordelijke van je bedrijf.

Voor de meeste opleidingen ligt het maximum aantal deelnemers op 12 en voor de technische opleidingen ligt het doorgaans op 8. Eenzelfde bedrijf mag maximaal 25% van het maximum aantal beschikbare plaatsen innemen. Indien 10 werkdagen vóór de start van de opleiding blijkt dat de opleiding nog niet volzet is, kan hierop een uitzondering gemaakt worden.

Voor de heftruckopleidingen wordt een maximum van 50 dagen opleiding per bedrijf en per semester toegekend.

Er staat geen limiet per persoon op het aantal opleidingen dat gevolgd kan worden.

Het is niet mogelijk om deze opleidingen in-company te organiseren via Co-valent. Indien je zelf een in-company opleiding organiseert, kan je hiervoor bij Co-valent wel een subsidiedossier indienen.

 

Annulatievoorwaarden

Annulatie van een inschrijving moet ten laatste 10 werkdagen vóór de aanvang van de opleiding schriftelijk aan Co-valent gemeld te worden  via connect@co-valent.be (vermeld “Annulatie” in het onderwerp) en gebeurt vanzelfsprekend liefst zo snel mogelijk, zodat wij de vrijgekomen plaats nog kunnen invullen.

Weet je minder dan 10 werkdagen vóór de start van de opleiding dat de ingeschreven werknemer niet kan deelnemen, kan je deze persoon altijd vervangen door een collega. Stuur ons in dat geval, liefst uiterlijk 2 werkdagen vóór de start van de opleiding, een e-mail met de gegevens van de nieuwe deelnemer (vermeld “Vervanging” in het onderwerp).

Bij laattijdige annulatie (zonder vervanging) of ongewettigde afwezigheid, kan Co-valent de onkosten aan jouw bedrijf aanrekenen. Deze onkosten bedragen 150€/afwezige persoon/opleiding.

Indien Co-valent omwille van onvoorziene omstandigheden of onvoldoende inschrijvingen de opleiding moet annuleren, de datum moet verplaatsen of de locatie moet wijzigen, dan brengen we jou onmiddellijk op de hoogte.  

 

Bevestiging van de inschrijving

Een inschrijving is definitief wanneer je van Co-valent of van de opleidingspartner een persoonlijke uitnodiging per e-mail hebt ontvangen. Deze uitnodiging ontvang je doorgaans een tiental dagen voor de start van de opleiding met de deelnemer in kopie, op voorwaarde dat het e-mailadres van de deelnemer gekend is.

De mail die je 1 tot 2 dagen na de inschrijving per e-mail ontvangt, is dus nog niet de definitieve bevestiging. Gelieve contact met ons op te nemen als je één week voor de start van de opleiding nog geen bevestiging of uitnodigingsmail hebt ontvangen. 

Voor opleidingen “à la Carte” ontvang je enkele dagen na de inschrijving een activatiemail van de opleidingspartner met daarin alle gegevens die je nodig hebt om het lespakket van de deelnemer samen te stellen.

 

Privacy

Bij inschrijving van je werknemers voor een gratis opleiding van Co-valent, verschaf je Co-valent bepaalde persoonlijke gegevens. Deze gegevens zijn enkel bedoeld voor intern gebruik. Je hebt vanzelfsprekend altijd het recht om deze gegevens in te kijken, te verbeteren of te verwijderen uit ons bestand. Dit kan je doen via “Mijn Co-valent” of door ons te contacteren per e-mail.

Co-valent behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.